Maalämpökaivot keräävät luonnon omaa energiaa

Maalämpökaivolla keräät maan lämpöenergian talteen. Poraamme maalämpökaivot Uusimaalla ja Etelä-Suomessa, takuutyönä. Poraamme lämpökaivot suuriin ja pieniin kohteisiin, kunhan kalustollamme pääsee porauspaikalle. Maalämpökaivo mahtuu pieneenkin pihapiiriin. Itse poraus vie noin päivän, riippuen porakaivon syvyydestä. Mitä suurempi maalämpöpumppu, sitä syvempi porakaivo.

- Nykyaikaisella laitteistolla poraus tapahtuu nopeasti.

- Reikäkoot 110-200 mm.

- Maksuton kustannusarvio ja paikallakäynti.

- Kaivonporausta ympäri vuoden.

Maalämpökaivon sijoitus

Maalämpökaivon tulee olla omalla tontilla noin 10 metriä rajalta, tontin raja ei saa ylittyä edes silloin, kun maalämpökaivo porataan vinoon. Lämpökaivoa ei saa sijoittaa liian lähelle vesikaivoa ja vähintään 20 metrin päähän naapurin maalämpökaivosta. Jos lämpökaivosi on liian lähellä naapurin lämpökaivoa, saattavat ne varastaa energiaa toisiltaan. Olisi hyvä, jos maalämpökaivon saisi mahdollisimman lähelle rakennuksen teknistä tilaa. Välimatkaa rakennukseen tulee olla kuitenkin 5 metriä.

Vanhan vesikaivon muuttaminen lämpökaivoksi

Vanha vesikaivo voidaan muuttaa maalämpökaivoksi. Tätä varten meidän täytyy selvittää kaivon halkaisija ja syvyys. Halkaisijaltaan kaivon tulisi olla sen verran iso, että keruuletku mahtuu sinne. Kaivon olisi myös oltava riittävän syvä laskennallista energiantarvetta varten.

Maaperään vai kallioon?

Kallio luovuttaa enemmän lämpöenergiaa kuin maaperää. Määrää on vaikea sanoa tarkkaan, mutta kalliosta saadaan keskimäärin puolet enemmän energiaa kuin maaperästä. Maalämpökaivoa ei kuitenkaan kannata sijoittaa kallion lakipisteeseen.